A Piacerekvartetten

Flöjt & Stråktrio, efter behag

 FOTON


Alla musiker som spelade sommaren 2017 på musik på Billingen



Apiaceretrion på musik på Billingen





Ida och Apiacerekvartetten så här glada efter att ha repeterat Vivaldi



 Efter konsert i Veddige kyrka i Varberg med vårt Vivaldi program